My Site

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Ábel András  Muskovics Andrea Anna:

Tí tárnockí muzikantí pekne hrali. A tárnoki zenekarok története

(Tárnok Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, Tárnok. 2014)
 

2014. november 22-én jelent meg önkormányzatunk első helytörténeti munkája,
amelynek kiadását Tárnok Nagyközség Önkormányzata támogatta.
A könyv a XIX. század végétől a XX. század középéig mutatja be Tárnok zenei életét.
1000 forintos áron kapható a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtárban (Fő utca 43.),
valamint Muskovicsné Szabó Máriánál (Béla utca 2.).

 

Predslov


,,Kto nepozná minulosť, nechápe prítomnosť a netuší budúcnosť.” Tieto slová Babitsa Mihálya aj v predchádzajúcich desaťročiach i v súčasnom, veľmi uponáhľanom svete boli a sú veľmi aktuálne. K našej historickej minulosti a ľudovej kultúre patrí poznanie takých historických udalostí a tradícií, ktoré z nás urobia pravých Tárnočanov a posilnia puto k našim predkom , k vlasti, k svojmu rodisku.
V myšlienke Babitsa Mihálya je vyjadrený najdôležitejší zmysel činnosti našej Samosprávy. Budúcnosť sa môže stavať len na pevných základoch minulosti. Na aké základy postavíme my, Tárnočania, budúcnosť našej obce? Na kultúrne dedičstvo, na prácu našich predkov, takisto aj na to, že v súčasnosti a v budúcnosti vytvoríme také spoločenstvo, na ktoré naši potomkovia budú hrdí, ako sme my hrdí na našich predkov a na tárnockú minulosť.
Naša Samospráva už celé roky kladie veľký dôraz na zachovanie tohto kultúrneho dedičstva, aktívne sa zapájame pri usporiadaní viacerých podujatí. Spoločne s tárnockým Kultúrnym domom a Knižnicou sa snažíme v podobe výstav predstaviť dejiny a ľudovú kultúru našej obce. Ale pritom za najdôležitejšiu úlohu pokladáme fakt, aby sa všetky tieto poklady  dostali hlboko do povedomia Tárnočanov. Preto celá naša snaha bude zameraná na publikovanie výskumných výsledkov aj v tlačovej  podobe.
Touto publikáciou, ktorú teraz držíte v rukách, sa snažíme predstaviť históriu tárnockých orchestrov. K jej vydaniu závažnou finančnou podporou prispela aj Tárnocká obecná samospráva. Táto kniha nech je vzorom, že solidaritou a spoločnými silami dokážeme urobiť dôležité kroky pre zachovanie nášho kultúrneho dedičstva.
 
Tárnocká obecná slovenská národnostná samospráva
Preložila: Eva Bálintová                                                                                                    
(učiteľka ZŠ II. Ferenca Rákócziho v Tárnoku)
 

Előszó


Múlt nélkül nincs jövő / S minél gazdagabb a múltad, / Annál több fonálon / Kapaszkodhatsz a jövőbe! Babits Mihály szavai a korábbi évtizedekben is aktuálisak voltak, modernizálódó, felgyorsuló világunkban viszont még inkább figyelembe veendők. Ehhez a múlthoz mind történelmünk, mind népi kultúránk hozzátartozik: azoknak a történelmi eseményeknek az ismerete, azoknak a hagyományoknak a megőrzése, amelyek tárnokivá tesznek bennünket, amelyek biztosítják kötődésünket őseinkhez, lakóhelyünkhöz. 
Babits Mihály szavaiban ott van önkormányzatunk legfőbb célja, működésének értelme: Múlt nélkül nincs jövő… És valóban. A jövőt ahhoz, hogy szilárd talajon állhasson, valamire építeni kell. Mire építhetjük mi, tárnoki emberek településünk jövőjét? Őseink hagyományaira, elődeink munkájára, valamint arra, hogy a jelenben és a jövőben is olyat alkotunk, amellyel közösséget teremthetünk, amelyre utódaink oly büszkék lesznek, mint amilyenek mi vagyunk őseinkre, Tárnok múltjára.
Évek óta önkormányzatunk fontos feladatának tartja ezen hagyományok megőrzését. Aktívan részt veszünk több rendezvény szervezésében, a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtárral közösen rendezett kiállításokon igyekszünk bemutatni a település történelmét, népi kultúráját. Emellett viszont fontosnak tartjuk azt is, hogy mindezen értékekkel Tárnok lakossága mélyebben megismerkedhessen, ezért fő törekvésünk, hogy a kutatási eredmények nyomtatott formában is megjelenjenek. 
A most kezükben tartott kötetben a tárnoki zenekarok történetét kívánjuk bemutatni, amelynek megjelenéséhez jelentős anyagi támogatással járult hozzá Tárnok Nagyközség Önkormányzata is. Legyen ez a könyv példája annak, hogy összefogással, közös akarattal jelentős lépéseket tehetünk múltunk, hagyományaink megőrzéséért.
 
Tárnok Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
 

Tartalomjegyzék
 

ELŐSZÓ

PREDSLOV

BEVEZETÉS

VONÓSZENE TÁRNOKON
 
Fellépések, tagok
 
AZ ELSŐ FÚVÓS NAGYZENEKAR (1908–1912)
 
A zenekar működése

A zenekar megalapítása
Az első alapító szerződés
Hangszerek, fellépések

A zenekar alapító tagjai

AZ ÚJ NEMZEDÉK (1912–1926)

A MÁSODIK FÚVÓS NAGYZENEKAR (1926–1964)
 
A zenekar megalapítása

A zenekar alapító tagjai
A zenekar vezetői
Új tagok az 1930-as évektől
 
A zenekar működése

Próbák
Fellépések
Kották, repertoár
 
A zenekar utóélete

A LEVENTEZENEKAR
 
AZ ÚTTÖRŐZENEKAR
 
Alakulás
Működés
 
Oktatás, próbák
Fellépések
 
Megszűnés
 
KISBANDÁK

Naplasená (Szegedi István kisbandája)
Pokol ötös
Szegedi András kisbandája (Sport zenekar, Malá banda)
Szlanicska zenekar

ZENÉSZEK ROKONI KAPCSOLATAI

ÖSSZEGZÉS

DOSLOV

FÜGGELÉK

Adatközlők
Képek jegyzéke

MELLÉKLET

ELŐSZÓ