My Site

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

2016-ban történt

 

 1. 2016. január 8. Ez a nap a Tárnokról málenkij robotra elhurcoltak, illetve a II. világháborúban elhunyt tárnokiak emléknapja. Önkormányzatunk már több éve támogatja a témával kapcsolatos helyi kutatásokat. Az összegyűlt anyag megérett arra, hogy könyv formájában is megjelenjen a 70 éves évfordulóra. Tárnok Nagyközség Önkormányzata, valamint a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatásával 932.500 forintos nyomdai költséggel elkészült a „Mit vétettem, kinek ártottam?” Tárnokiak malenkij roboton című könyv. (Tárnok Nagyközség Önkormányzata: 500.000 forint; Tárnok Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata: 432.500 forint). A könyv szerkesztője Muskovics Andrea Anna, a képeket Ábel András retusálta. A könyv tartalmazza a túlélők és az elhunytak családtagjainak visszaemlékezéseit, a tábori leveleket, valamint az összegyűjtött fényképeket. Itt szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, akik segítették a kutatást! Nélkülük ez a csodálatos könyv nem születhetett volna meg. A könyv még kapható 1500 forintos áron a Szlovák Önkormányzat képviselőinél, valamint a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtárban.
  Muskovics Andrea Anna és Ábel András elkötelezett kutatója és gyűjtője a tárnoki hagyományoknak, céljuk, ezek minél szélesebb körű, minél alaposabb feldolgozása. Áldozatos munkájukért, melyet díjazás nélkül végeznek, fogadják köszönetünket! További sikeres munkát kívánunk mindkettőjüknek!
  A Művelődési Házzal közösen fotók és korabeli tárgyak kiállításával állítottunk emléket az elhurcoltaknak, valamint a kegyeleti parkban mécsesek gyújtásával és koszorúzással tisztelegtünk emléküknek. A kiállítást Muskovics Andrea Anna rendezte.
 2. 2016. április 2-án került megrendezésre a „Krvatacska” az Öreghegyen. Az időjárás kegyes volt hozzánk. Nagyon sokan gyűltünk össze a hegyen. Minden évben törekszünk arra, hogy valamilyen helyi hagyományt felélesszünk. Eddig a sibafonás mesterségébe igyekeztünk bevezetni az érdeklődőket. Az idei évben viszont a nagyböjt miatt későbbi időpontban került megrendezésre a tavasz köszöntése, ezért úgy döntöttünk, hogy a tócsnikészítés és sütés rejtelmeibe vezetjük be az érdeklődőket. Olyan nagy sikere volt, hogy jövőre korábban kezdünk és több lábast viszünk, mert nem győztük sütni.
 3. 2016 júniusában együttműködési megállapodást írtunk alá a Szivárvány Nyugdíjas klubbal. Ebben mindkét fél vállalta, hogy segíti egymást programjainak lebonyolításában, szervezésében, valamint részt vesznek a programokon. Ennek fejében támogattuk a klub fennállásának húszéves jubileumi évfordulójára rendezett estét 50.000 forinttal.
 4. Ennek a megállapodásnak eredményeképpen közösen rendeztük a május 7-i tavaszbúcsúztató, nyárköszöntő bálunkat.
 5. Az Orbán-nap borünnep programját közel 70.000 forinttal támogattuk (zenekar, fellépők díjazása).
 6. A Szőlővirágzás Érd Ófaluban programon a Hajtóka Egyesület képviselte községünket. A rendezvényre kapusztnyíkot szállítottunk.
 7. Az idei évben együttműködési megállapodást írtunk még alá a Hajtóka Egyesülettel, valamint az Alapítvány a Tárnoki Öregtemető Megmentésére Alapítvánnyal.
  A Hajtóka Egyesületet 200.000 forinttal támogattuk, akik ennek fejében helyi fellépéseiken előtérbe helyezik a tárnoki szlovák táncokat, valamint a felvidéki szlovák táncok bemutatását.
  Az alapítványt, a tavalyi évhez hasonlóan, idén is 100.000 forinttal támogattuk. Ezt az összeget az alapítvány a temetőben található szlovák sírok karbantartására és a nyári kaszálási munkákra használta fel. Önkormányzatunk támogatásával lehetővé vált, hogy ne önerőből kelljen nyírni a temetőt.
 8. Részt vettünk a Lecsófőző fesztiválon augusztus végén, ahol vendégül láttuk a Hajtóka Egyesületet.
 9. A szeptemberi Szüreti Mulatság szervezési költségeihez önkormányzatunk 150.000 forinttal járult hozzá. Ezzel fedeztük a hagyományőrző esti bál zenekarának költségeit, valamint a délutáni dabasi és zalai szlovák énekkarok fellépti díját.
 10. Október 22-én rendeztük meg jubileumi szlovák bálunkat, a 10. Októberfeszt po szlovenszkit.
  Ebben az évben ünnepeltük egyik kedves Szlovák klub tagunk 90. születésnapját: Pálmai Ferencné Éva nénit köszöntöttük a bál keretében. Ezúton is kívánunk neki jó egészséget, erőt, boldogságot és kérjük a Jó Istent, hogy minél tovább tartsa meg Őt nekünk, hogy élményeivel, meséivel, emlékeivel minél tovább színesítse a Szlovák klub programjait.
  A Szlovák klubbot minden hónap harmadik péntekjén, 17 órától tartjuk a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtárban. Abban, hogy a korábban említett kiadványok és kiállítások létrejöhettek, Muskovics Andrea Anna és Ábel András gyűjtőmunkáján kívül nagy szerepe van a klub tagjainak is. Lelkesedésük és kitartásuk már több éve gazdagítja helyi örökségtárunkat.
   

2017. évi terveink
 

 1. 2017. évben is folytatni kívánjuk a több éve megkezdett gyűjtőmunkát. Továbbra is támogatjuk a településhez kapcsolódó kutatásokat, fedezzük a levéltári, fotózási, digitalizálási költségeket.
 2. A kutatás és a gyűjtőmunka eredményeit egy kiadványsorozat formájában kívánjuk megjelentetni. A kiadvány februárban jelenne meg először. A sorozat tervezett címe: Nase korene, a nase dni – Gyökereink és napjaink. Néprajzi és helytörténeti füzetek Tárnokról.
  Továbbra is kaphatók önkormányzatunk képviselőinél, valamint a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtárban a korábban megjelent kiadványaink:
  - Ábel András – Muskovics Andrea Anna: Tí tárnockí muzikantí pekne hrali. A tárnoki zenekarok története (1.000.-Ft)
  - Muskovics Andrea Anna: „Mit vétettem, kinek ártottam?” Tárnokiak malenkij roboton (1.500.-Ft)
 3. Természetesen részt veszünk a hagyományőrző napokon, mind községünkben (Krvatacska, Orbán-nap, Szüreti mulatság), mind pedig a környező szlovák és más nemzetiségű településeken (Sóskút – Trubelka fesztivál, Kapusztnyík fesztivál, Érd – Szőlővirágzás Érd Ófaluban), valamint a régiós és országos szlovák napokon.
 4. A 2017. szeptemberi Szüreti mulatságra tervezünk egy nagyszabású viselet kiállítást. Szeretnénk bemutatni a tulajdonunkban lévő szlovák népviseleti ruhákat, használati tárgyakat, bútorokat. Korabeli eszközökkel, szerszámokkal mutatnánk be a régi szürethez kapcsolódó munkát, hangulatot. A kiállítás anyaga a fentebb említett sorozatban is megjelenne.
 5. Továbbra is havi rendszerességgel tartjuk a Szlovák klub összejöveteleit, minden hónap harmadik péntekén, 17 órától a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtárban.
 6. Az együttműködési megállapodások újrakötésével továbbra is biztosítani kívánjuk a közös munkát és a hagyományok közös ápolását partnereinkkel: Alapítvány a Tárnoki Öregtemető Megmentésére, Hajtóka Egyesület, Szivárvány Nyugdíjas Klub.
   

Zárszámadás, költségvetés
 

2016. évi részletes beszámoló