My Site

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more
A Budapesttől húsz kilométerre fekvő Tárnokot a XVIII. század első felében szlovákokkal telepítették be, és a település az 1930-as évek végéig megőrizte nemzetiségi jellegét. Tárnok népi kultúráját a majd háromszáz éve betelepítettek és leszármazottaik alakították ki, amelyben számos szlovák jellegzetesség volt megfigyelhető, de emellett a környező német települések hatása is megmutatkozott. Az 1930-as évektől a település lakossága felhígult, a népi kultúra gyors pusztulásnak indult. Mind a hétköznapokban, mind az ünnepi szokásokban rohamosan szorult vissza a szlovák nyelv használata, a szokások jelentős része néhány évtized alatt teljesen eltűnt. Hasonló változások zajlottak le az anyagi kultúra terén is. Az építészetben az 1940-es évektől egyre jelentősebb mértéket öltött az átalakítás, az új formák megjelenése. A második világháborút követően a fiatalok teljesen elhagyták a viseletet és a gazdálkodás hagyományos eszközei is lassan kiszorultak a használatból. Mindezek ellenére néhány épületnek, valamint a fennmaradt tárgyaknak köszönhetően hagyományunk, kultúránk egy része megőrződött. Önkormányzatunk célja ezen értékek megmentése.