My Site

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Múlt nélkül nincs jövő / S minél gazdagabb a múltad, / Annál több fonálon / Kapaszkodhatsz a jövőbe!

 
Babits Mihály szavai a korábbi évtizedekben is aktuálisak voltak, modernizálódó, felgyorsuló világunkban viszont még inkább figyelembe veendők. Ehhez a múlthoz mind történelmünk, mind népi kultúránk hozzátartozik: azoknak a történelmi eseményeknek az ismerete, azoknak a hagyományoknak a megőrzése, amelyek tárnokivá tesznek bennünket, amelyek biztosítják kötődésünket őseinkhez, lakóhelyünkhöz. 
Babits Mihály szavaiban ott van önkormányzatunk legfőbb célja, működésének értelme: Múlt nélkül nincs jövő… És valóban. A jövőt ahhoz, hogy szilárd talajon állhasson, valamire építeni kell. Mire építhetjük mi, tárnoki emberek településünk jövőjét? Őseink hagyományaira, elődeink munkájára, valamint arra, hogy a jelenben és a jövőben is olyat alkotunk, amellyel közösséget teremthetünk, amelyre utódaink oly büszkék lesznek, mint amilyenek mi vagyunk őseinkre, Tárnok múltjára.
 
Tárnok Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2006-ban alakulhatott meg először. Az önkormányzat elsődleges célja a tárnoki fúvószene megőrzése volt. Ebben nagy szerepe volt Lepnyák János Elnök Úrnak, aki maga is aktívan zenélt még ebben az években. Az elsősorban budafokiakból és tárnokiakból álló zenekar rendszeres résztvevője volt az Orbán napnak, de ők játszottak az önkormányzat által évente megrendezett Szlovák bálon is.
2010-től az önkormányzat működésében jelentősebb változások történtek. A sikeres pályázatoknak köszönhetően tevékenységünk jóvel szélesebb körű lett, az anyagi források lehetővé tették, hogy aktív szerepet vállalhassunk a hagyományőrzésben. Évente támogatjuk a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényeit (szüreti bál, Krvatacska, Orbán nap), kiadványok megjelentetésével és kiállítások támogatásával igyekszünk megismertetni Tárnok lakóit településünk értékeivel. Erre a célra hoztuk létre a havonta megrendezésre kerülő Szlovák klubbot is, ahol régi fényképek, valamint az idősek emlékei alapján teszünk utazást a múltba. Célunk, hogy a tágabb közönséggel is megismertessük Tárnok múltját és néprajzát, ezért 2013-ban három, 2014-ben pedig egy filmet készítettünk a sulinet Örökségtár oldalára.
 
A 2014-ben megalakult új önkormányzat az előző ciklusban megkezdett munkát kívnja folytatni, amelyhez az anyagi támogatás a sikeres pályázatoknak köszönhetően biztosított. Reméljük, hogy a következő öt év legalább olyan sikeres lesz, mint a megelőző négy év.


Szervezeti, személyzeti adatok
 
Név: Tárnok Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
Székhely: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150.
Honlap: www.tarnokiszlovakonkormanyzat.hu
Képviselőtestület összetétele:

Sümegi Gáborné (elnök)

Gajárszki Norbert (elnökhelyettes)

Muskovicsné Szabó Mária (képviselő)

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal

1052 Budapest, Városház u. 7.