My Site

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

2015-ben történt

 
 1. 2015. január 8-ra újságunk jelent meg Málenkij robot. Ahogy az emlékezet megőrizte címmel. Az anyagot összeállította: Muskovics Andrea Anna.
 2. Január 31-én rendeztük meg a volt úttörő zenekari tagok találkozóját. A résztvevők a temetőben találkoztak, ahol az egykori tagok koszorút helyeztek el vezetőjük, karmesterük, Szlanicska Károly sírján. Utána régi fényképek vetítése mellett folytatódott fehér asztalnál az emlékezés és beszélgetés a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtárban. A délutánt egy kétórás fúvósparti zárta a Heimatklang zenekar közreműködésével. Az ötlet gazdája és a zenekari tagok felkutatása Ábel András érdeme.
 3. A következő program, amelyen önkormányzatunk is részt vett, a március 28-án megrendezett Krvatacska volt az Öreghegyen. Itt egy régi tárnoki szokással, a sibálással ismertettük meg az érdeklődőket, melynek során lehetőség volt a siba elkészítésére is.
 4. Hagyományainkhoz híven megrendeztük a húsvéti locsolóbált (április 5.), amelyen a tárnoki fúvószenekar szolgáltatta a talpalávalót.
 5. Az idei Orbán napi ünnep folklór része rossz idő miatt elmaradt, de a hivatalos részt megtartották a szervezők, sőt még az idő is megjavult.
 6. A Hajtóka Egyesületet az idei évben az énekkar utaztatásával támogattuk a pilisszentkereszti kórustalálkozóra, ez közel 65 000 forint volt.
 7. A 2014. évi feladatalapú támogatás egy részét az adott évben nem használtuk fel, ezért a nyár folyamán a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtárral közösen terveztünk egy hagyományteremtő szlovák napot, kötve a Szent Iván napi ünnephez. Sajnos rövid volt az idő a szervezéshez, így ez elmaradt. Ezért ezt az összeget, ami 200 000 forintot jelentett, a szüreti mulatság támogatására fordítottuk.
  Többek között egy újabb kiállítás készült a Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár Rösler Endre termében Tárnok egykor és ma. Képek  XX. század első feléből és  napjainkból címmel.
  A kiállítás anyagát összeállította és a kiállítást rendezte: Muskovics Andrea Anna
  A képeket retusálta: Ábel András
 8. 2014-ben megjelent önkormányzatunk első kiadványa a zenekarok történetéről (Ábel András – Muskovics Andrea Anna: Tí tárnockí muzikantí pekne hrali. A tárnoki zenekarok története).
  Az idei évben a malenkij robottal kapcsolatban összegyűjtött visszaemlékezések kiadását tűztük ki célul. Ehhez sikeres pályázatot nyújtottunk be Tárnok Nagyközség Önkormányzatához, ahonnan 500 000 forint támogatást kaptunk. Önkormányzatunk 400 000 forintot különített el erre a célra. A könyv anyaga 2015 novemberére összeállt, így nagy örömünkre sikerült bemutatnunk a január 8-i megemlékezésen. A kötet anyagát összeállította és a szerkesztési munkákat végezte: Muskovics Andrea Anna.
 9. Rész veszünk a községi ünnepeken, megemlékezéseken, koszorúzásokon.
 10. Részt vettünk a Lecsófőző Fesztiválon, ahol csapatunk Gajárszki Norbert vezetésével második helyezést ért el. Támogattuk a rendezvényhez kapcsolódó testvérvárosi találkozó programját is a zenekar fellépésével.
 11. Az idei évben elkészült önkormányzatunk honlapja. Itt bemutatkoznak önkormányzatunk képviselői, megtalálható elérhetőségünk. Az oldal látogatói tájékoztatást kaphatnak munkánkról, önkénteseink kutatási eredményeiről, valamint megismerhetik hagyományainkat, értékeinket. Egyrészt azokat, amelyeket már csak a fotók és az emlékezet őriznek, másrészt pedig azokat, amelyek még megtalálhatók, de ha nem vigyázunk rájuk, akkor nemsokára az enyészet martalékává válnak.
  A honlapot Muskovics Gábor készítette, akinek ezúton is köszönjük önzetlen munkáját és segítéségét, valamint azt, hogy folyamatosan karbantartja oldalunkat. Az adatok és információk feltöltését Muskovics Andrea Anna végzi.
 12. Önkormányzatunk honlapján, külön menüpont alatt találhatják meg az Alapítvány a Tárnoki Öregtemető Megmentésére alapítvány híreit is. Önkormányzatunk ebben az évben 100 000 forinttal támogatta a temető karbantartását.
 13. A Szlovák klub programjai havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre pénteki napokon a Tárnoki Művelődés Ház és Könyvtárban. Kötetlen beszélgetések keretében, fényképek segítségével emlékezünk vissza a régmúlt időkre. A klub alkalmai nyitottak, mindenkit szeretettel várunk. A klub vezetője Muskovics Andrea Anna, segítője: Ábel András.
   
Pénzügyi beszámoló
 
Ebben az évben működési támogatás címen a központi alapból 379 603
Feladatalapú támogatás 1 066 246
Záró állomány 2014. évről 634 818
  2 080 667 forint