My Site

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

2014-ben történt

 
 1. Önkormányzatunk úgy döntött, hogy a településünk hagyományait, múltját bemutató anyagok gyűjtését tovább folytatja, és lehetőség szerint 2014-ben is pályázni fog, hogy minél több dolog kerüljön fel az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-könyv- és Médiatár oldalára. November elején A tárnoki Öregtemető története és síremlékei címmel elkészült negyedik bemutatófilmünk, amely már az interneten is elérhető. Az anyagot gyűjtötte és a bemutatófilmet összeállította: Muskovics Andrea Anna. Narrátor: Sümegi Gáborné. A képek szerkesztésében Ábel András segített.
 2. A 2013 őszén megrendezett zenekartörténeti kiállítás után merült fel a gondolat, hogy az anyag publikálásra is érdemes lenne. A hónapok óta tartó kutatómunkának köszönhetően 2014. november 22-ére megjelent Tárnok Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának első, s reményeink szerint nem utolsó helytörténeti kötete. Az Ábel András és Muskovics Andrea Anna által írt Tí tárnocki muzikanti pekne hráli. A tárnoki zenekarok története című könyv kiadását a Polgármesteri Hivatal 500 000 forinttal támogatta. A fennmaradó több mint 400 000 forintot önkormányzatunk adta.
 3. A 2013-ban elindított Szlovák klub összejövetelei a nyári szünetet követően havi rendszerességgel folynak. A klub meghívó és részvételi díj nélkül látogatható. Ezen alkalmakkor régi fényképek kivetítésével emlékezünk a korábbi időkre és őseinkre. Emellett régi videók is bemutatásra kerülnek, illetve több alkalommal kötetlen énekléssel és beszélgetéssel töltjük el az időt. A klub vezetője Muskovics Andrea Anna.
 4. A Január 8-i Kegyeleti napon, amelyen a Málenkij robot áldozataira emlékeztünk, Önkormányzatunk is részt vett.
 5. A hagyományos Húsvéti locsolóbált 2014. április 20-án rendeztük meg a Hajtóka Egyesülettel.
 6. Részt vettünk a Krvatacskán és az Orbán napon. Előbbin az idén is a siba fonás mesterségébe avattuk be az érdeklődőket, májusban pedig Nagy Krisztina néprajzkutató segítségével nemezelni tanulhattak a gyermekek és a felnőttek.
 7. A július 5-én Kesztölcön megrendezett Magyarországi Szlovákok Napján a pesti régiót Tárnok képviselte. Kiállítással mutattuk be településünk hagyományait az ország más területéről érkező szlovák közösségeknek. A kiállítást Muskovics Andrea Anna rendezte, a tablók elkészítésében Ábel András nyújtott segítséget. Vendégeinket Gajárszki Norbert által főzött babgulyással, valamint a Bánki Pékségben készített kapusztnyikkal kínáltuk. A rendezvényen fellépett a Hajtóka ének- és tánckara is. A Polgármesteri Hivatal az eseményen való részvételünket 650 000 forinttal támogatta, amit ezúton is köszönünk.
 8. A szeptemberi szüreti fesztivál megrendezését önkormányzatunk 100 000 forinttal támogatta.
 9. Az idei évben a Hajtóka Egyesületet szintén 100 000 forinttal támogattuk. Az összeget tárnoki viselet varratására utaltuk át.
 10. Hagyományos, zártkörű Szlovák bálunkat 2014. november 22-én rendeztük meg.
 11. A Manófalva Családi Napközi Otthonban heti rendszerességgel tovább folytattuk az együttműködési megállapodás alapján a gyermekek nyelvhez szoktatását. A nyári szlovák hét programsorozatot, valamint a szeptemberben induló táncoktatást önkormányzatunk 100 000 forinttal támogatta.
 12. A községi rendezvényeken, ünnepségeken, megemlékezéseken a korábbi évekhez hasonlóan az idén is részt vettünk.
 13. Önkormányzatunk elérhető lett a facebook oldalán Tárnoki Szlovák Önkormányzat név alatt. Itt igyekszünk megosztani a működésünkkel kapcsolatos híreket.
 
Bemutató filmek az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-könyv- és Médiatár oldalán
 
2012 decemberében a szegedi „Örökség-Kultúra” szerkesztősége megkereste a szlovák önkormányzatot, hogy a szerkesztőség által kezelt Sulinet közoktatási felületen lehetőségünk lenne bemutatni lakóhelyünk hagyományait, értékeit. Önkormányzatunk a hagyományok megőrzése, gyűjtése mellett legfontosabb feladatának ezek továbbadását tartja, azt, hogy minél többen megismerjék településeink tárgyi és szellemi hagyományait, értékeit. Élve a felajánlott lehetőséggel, első alkalommal három témával pályáztunk, amelyek mindegyikére sikerült támogatást nyernünk. A 2014-es évben további egy film készült el. Ezek megtalálhatók a www.sulinet/oroksegtar cím alatt.
 
Az interneten megtekinthető bemutatófilmek címe és pontos elérhetősége:
 
A tárnoki zenekarok története 
www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/_multimedia/a_tarnoki_zenekarok_tortenete/a_tarnoki_zenekarok_tortenete.htm 
 
A tárnoki szlovák női viselet
www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/_multimedia/a_tarnoki_szlovak_noi_viselet/a_tarnoki_szlovak_noi_viselet.htm
 
Egykori és mai szlovák emlékeink az anyagi kultúra terén
www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/_multimedia/tarnok_egykori_es_mai_szlovak_emlekeink/egykori_es_mai_szlovak_emlekeink.htm
 
A tárnoki Öregtemető története és síremlékei
www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/_multimedia/a_tarnoki_oregtemeto_tortenete_es_siremlekei/a_tarnoki_oregtemeto_tortenete_es_siremlekei.htm