My Site

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

2017-ben történt
 

 1. 2017. január 8. Ez a nap, Tárnok község gyásznapja. Ezen a napon emlékezünk a Tárnokról málenkij robotra elhurcoltakra, valamint a II. világháborúban elhunyt tárnoki katona- és civiláldozatokra. Önkormányzatunk már több éve támogatja a témával kapcsolatos helyi kutatásokat. Korábban egy témával foglalkozó könyv kiadását támogattuk: „Mit vétettem, kinek ártottam?” Tárnokiak malenkij roboton címmel. A könyv szerzője Muskovics Andrea Anna. A megemlékezést az idei évben is mécsesek vásárlásával támogattuk, valamennyi tárnoki málenkij roboton meghalt áldozatért égett egy-egy gyertya, melyeket a még élő hozzátartozók, rokonok, ismerősök vittek az emlékműhez. Ezután a Művelődési Ház és Könyvtárban egy rövid film levetítésével emlékeztünk.
 2. 2017. február 17-én a Művelődési Ház és Könyvtárban a Hagyományok Háza és a Hajtóka egyesület felkérésének eleget téve, bemutattuk településünk szlovák ételeit. A Tárnok gasztronómiai érdekességei címen meghirdetet programunkat nagy sikerrel zártuk. A rendezvényen részt vett Farkas Réka, a Hagyományok Háza képviseletében, a szlovák klub tagjai, valamint a Hajtóka egyesület képviselői. A rendezvény összes költsége: 50.000,- Ft
 3. Március 25-én került megrendezésre a „Krvatacska” Mandulavirágzás az Öreghegyen. A már több éve hagyományosan megrendezésre kerülő Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kötődő rendezvényen önkormányzatunk a művelődési házzal közösen vett rész a szervezésben és lebonyolításban. Törekszünk arra, hogy minden évben valamilyen tót szokást elevenítsünk fel. Hosszú évekig sibát fontunk, de most már második éve a tócsnisütés rejtelmeibe vezetjük be az érdeklődőket.
 4. 2017. május 20-án került sor az Orbán nap az Öreghegyen program megrendezésére: ebben az évben a fúvószenekar fellépti díját finanszíroztuk, valamint a fellépők megvendégeléséhez járultunk hozzá.
 5. Részt vettünk az érdi Szőlővirágzás Érd-Ófaluban című rendezvényen. Ezen az a szokás, hogy a meghívott nemzetiségek valamilyen könnyen kiszolgálható, speciális étellel kínálják a nézelődőket. Mi kapusztnyikot sütöttünk.
 6. Önkormányzatunk évek óta törekszik a helyi szervezetekkel és a szomszédos településekkel a kapcsolatok ápolására.
  Együttműködési megállapodások:
 1. 2017. augusztus 5-én részt vettünk a Dolina Pest Környéki Szlovákok Regionális Egyesülete Szervezésében a Lőcse-Késmárk zarándokúton. Tárnokról 18-an kirándultak. Hosszú, tartalmas, élményekben gazdag utat jártak be a résztvevők. Az autóbuszt a Dolina egyesület finanszírozta, a szlovákiai belépőket pedig önkormányzatunk. Ez utóbbi 55.400,-Ft volt.
 2. Részt vettünk a hagyományos falunapon, vagyis az augusztus 26-i Lecsófőző fesztiválon is. A lecsónkat Gajárszki Norbert, önkormányzatunk képviselője főzte. nagyon finom volt, mert nem maradt semmi belőle. Ennek költsége: 20.610,-Ft.
 3. Szüreti Mulatság: 200.000,-Ft-ot különítettünk el sátorbérlésre, végül az a döntés született, hogy az Öreg-hegyen kerül megrendezésre. Azonban az utolsó pillanatban közbeszólt az időjárás, így a művelődési házban, valamint belső udvarában került lebonyolításra. Önkormányzatunk finanszírozta az alábbi tételeket:
 1. „Októberfest po slovenski”. A bál rendhagyó módon az iskolában került megrendezésre, az idén kivételesen novemberben. Bár tíz évvel ezelőtt, az első nyitottabb körben rendezett szlovákbál is ugyan itt volt.
 2. Néprajzi és helytörténeti füzetsorozat: Önkormányzatunk hosszú évek óta támogatja a helytörténeti kutatásokat. Két lelkes kutatónk fáradhatatlanul gyűjti az interjúkat, fényképeket, dokumentumokat. Szeretnénk kutatásaik eredményeit minél szélesebb körben megmutatni. Ezért egy füzetsorozatot indítottunk útjára. 2017-ben négy füzetet sikerült megjelentetni, Néprajzi és helytörténeti füzetek Tárnokról sorozatcím alatt. Ezekről bővebben honlapunkon, a kiadványaink között olvashatnak.
 3. A 2016-os évet a „Tí starodavnie vianoce”, a szlovák klub adventi hagyományokat felelevenítő programjával zártuk. A szlovák klub minden hónap harmadik péntekén tartja klubnapját. Mára már kialakult egy kb. 25 fős mag, akik nagy örömmel és lelkesedéssel segítik hagyományőrző munkánkat. Igyekszünk a jeles napoknak megfelelően mindig valami aktualitást adni az összejöveteleknek. Az évet záró klubon böjti bablevessel, krumplis gombóccal, régi karácsonyi emlékekkel, énekekkel vártuk az érdeklődőket. Rendezvényünk nyitott, meghívó nélkül látogatható.


2018. évi terveink
 

 1. 2018. évben is folytatni kívánjuk a több éve megkezdett gyűjtőmunkát. Továbbra is támogatjuk a településhez kapcsolódó kutatásokat, fedezzük a levéltári, fotózási, digitalizálási költségeket. A kutatás és gyűjtőmunka eredményeit tartalmazó kiadványokat folyamatosan szeretnénk bővíteni.
 2. Természetesen részt veszünk a hagyományőrző napokon, mind községünkben (Krvatacska, Orbán nap, Szüreti mulatság), mind pedig a környezetünkben lévő szlovák településeken, (Sóskút: Trubelka fesztivál, Kapusztnyik fesztivál; Érd: Szőlővirágzás Érd Ófaluban), valamint a régiós és országos szlovák napokon.
 3. Továbbra is havi rendszerességgel tartjuk a Szlovák klub napokat, minden hónap harmadik péntekén.
 4. Együttműködési megállapodások újrakötésével továbbra is biztosítani kívánjuk a közös munkát és a hagyományok közös ápolását partnereinkkel: Hajtóka Hagyományőrző Egyesület, Alapítvány a Tárnoki Öregtemető Megmentésére, Szivárvány Nyugdíjas Klub, Sóskúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.
 5. A Varázsöböl Egyesület megkereste önkormányzatunkat, hogy támogassuk az általuk szervezett szlovák identitást erősítő hagyományőrző rendezvényeiket. Terveik szerint 2018-as év a „Hagyományok éve” lesz. Úgy gondolják, hogy elsősorban gyermek- és családi programokat szerveznének. A kérés elől nem zárkóztunk el, várjuk a konkrét feladatokra a felkérést.2017. évi részletes beszámoló

2018. évi költségtervezet