My Site

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more


280 évvel ezelőtt, 1737. június 13-án helyezték le az alapkövét a Paduai Szent Antal kápolnának

Tárnokon ma egy kápolna áll, a Szent Rókus kápolna, amelyet az 1739-es pestisjárvány után a Gajárszki család emeltetett. Ekkor azonban már állt egy kápolna a településen, amelyet Paduai Szent Antal tiszteletére építettek.Ennek történetéről először az 1818-as canonica visitatioban olvashatunk részletesebben, amelyben az első, mára azonban eltűnt első keresztelési anyakönyvből idéztek egy bejegyzést. Ebből megtudjuk, hogy 1737. június 13-án helyezték le alapkövét, ennek alkalmából pedig körmenetet is tartottak, beszédet pedig Franyul Márk helyi plébános mondott. A kápolnát napra pontosan egy évvel később, 1738. június 13-án szentelték fel. A megáldást énekes mise és körmenet tette ünnepélyesebbé. Később Paduai Szent Antal ünnepén minden évben körmnetet és szentmisét tartottak a kápolnában. Itt kapott helyet Szent Antal faragott szobra is.
A kápolnát a falun kívül építették fel, a mai Marton utca és Sport utca közötti területen feküdt, ezt mutatja az első katonai felmérés is, mely az 1780-as évek első felében készült Tárnokról. (A két kápolna helyét kereszt jelzi a térképen.)

                                                                 
                                                                                              Tárnok az első katonai felmérésen (DVD, Arcanum, 2004)

A kápolna sorsa a 19. század második felében pecsételődött meg. Az 1868-as canonica visitatiohoz csatolt 304/1853. számú akta szerint az egyházmegyei hatóság Kanda József plébános kérésére megendte, hogy a kápolnát, amely már romos állapotban van "s az új úrbéri regulatio alapján jelenleg egy kertben áll, mely magántulajdon, a község kívánságára most más alkalmasabb helyen építtessék meg". A kápolna újjáépítésére azonban nem került sor, s feltehetően a renoválását sem végezték el, hanem idővel elbontották az épületet.

Forrás: Canonica visitatiok - Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár
 

Vissza