My Site

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more


Az elhurcoltak útja a szovjet lágerekbe
 

Az elhurcoltakat Érdről először Ercsibe hajtották azzal az indokkal, hogy ott kapják meg az iratokat. Az igazolványok átadására azonban nem került sor, helyette mindenkitől elvették az értékeit, a többséget pedig kopaszra nyírták. Innen gyalogmenettel indították Dunaföldváron át Bajára a több ezres tömeget. Az úton alig kaptak élelmet. A helyi lakosok, ha tudtak, megpróbáltak segíteni, élelmet dobtak a foglyoknak, de félő volt, hogy őket is közéjük dobják. Nagy gondot okozott a hideg is, hisz senki nem volt úgy öltözve, hogy tél derekán jó 150 kilométert meneteljen. Éjszakára többnyire uradalmak gazdasági épületeibe terelték a foglyokat, csűrökbe, magtárakba, juhhodályokba.
A visszaemlékezések alapján a menet útja jól rekonstruálható. Ercsiből a lakott településeket kerülve Cecére vitték őket, majd Dunaföldvárnál keltek át a Dunán. Innen Hartán és Dunapatajon keresztül érték el Kalocsát, majd a bajai gyűjtőtábort.
A túlélők visszaemlékezése alapján részletesebben Bajáig tudjuk végigkövetni az elhurcoltak útját, ezután azonban, mivel többnyire külön vagonokba, majd barakkokba, végül pedig más-más táborokba kerültek, elsősorban már csak saját sorsukról tudtak beszámolni. Természetesen ahány fogoly volt, annyi sors, de a gyűjtőtáborokba kerülésük után alapvetően négyféleképpen alakulhatott egy-egy személy útja.

  1. Az Érdről elhurcoltak többsége a temesvári lágerbe, kisebb részük pedig a szegedi Csillagbörtönbe került. Mind a két helyen a rossz higiéniai viszonyok és a túlzsúfoltság következtében idővel kitört a tífusz. A járványban ezrével hunytak el a foglyok, emiatt a temesvári tábort le is zárták, a szegedi börtönből pedig a reptérre vitték tovább a foglyokat. A járványok kitörése után a foglyok többségét megpróbálták továbbszállítani, csak a betegek maradtak a táborokban. Közülük a szerencsésebbek felépültek, őket 1945 nyarán és őszén hazaengedték.

  2. A temesvári lágerben kitört tífusz miatt a még egészséges foglyokat mielőbb megpróbálták továbbszállítani. Nagy részüket a romániai elosztótáborokon (Râmnicu Sărat, Foksány) keresztül közvetlenül a Szovjetunióba vitték. A Bajáról Szegedre került foglyok szintén ezt az utat járták be.

  3. A Temesvárról elszállított foglyok kisebb része Szegedre került. Innen, a járvány kitörte után őket is a Szovjetunió lágereibe vitték tovább a romániai elosztótáborokon keresztül.

  4. Temesvárról és Szegedről is a foglyokat a GUPVI lágereibe szállították. A túlélők többsége innen tért haza, de voltak, akiket koholt vádak alapján elítéltek, így a GULAG táborokba kerültek.

 

Útvonalak

Temesvár/Szeged

Temesvár/Szeged

Temesvár

Temesvár/Szeged

hazatérés

elosztótáborok

(Râmnicu Sărat, Foksány)

Szeged

elosztótáborok

(Râmnicu Sărat, Foksány)

 

 

GUPVI lágerek

elosztótáborok

(Râmnicu Sărat, Foksány)

GUPVI lágerek

 

 

hazatérés

GUPVI lágerek

GULAG lágerek

 

 

 

 

hazatérés

hazatérés

A foglyok sorsának alakulása Bajára történő megérkezésük után

 

Vissza