My Site

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

 

Dolina a Katlanban!
(Ludové noviny, LXII/4.)


Tárnokon, a Katlan Sport és Kulturális centrumban, a második januári szombaton megtartották a Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesületének közgyűlését. A Dolina tagsága január 13-án a Katlanban találkozott. Senki nem fűtött alájuk, a találkozó baráti, kellemes hangulatban folyt le.

A tagság 2/3-os többséggel megjelent, így minden feltett kérdés szavazatképes volt. Azért azt tudnunk kell, hogy ez a társulás Rákoskeresztúron született 2005-ben Gácsi Éva ötlete nyomán.

Amikor mindenki elfoglalta a helyét és látszott, hogy Szolnoki Gábor, Tárnok polgármestere szeretne szólni, mindenki lecsendesedett és hagyták megszólalni a Polgármester Urat. Természetesen, mint vendéglátó üdvözölte az egybegyűlteket és elmondta, hogy örömmel fogadta a felkérést a rendezvény megnyitására, mert számára nagyon fontos az, hogy Tárnok szlovák település, nélkülük a község sem létezne. Tárnok köztudottan a budapesti aglomeráció része, így nagyon sokan költöztek ide, de valamikor szlovák családok alapították. Ezért mindig nagyon örömteli esemény az, ahol szlovák szavakat hallani. A Polgármester Úr nagyra értékelte azt a munkát, melyet a helyi szlovák önkormányzat végez, és azokat az erőfeszítéseket, melyekkel igyekeznek megőrizni a nemzetiségi hagyományokat.

Néhány mondattal üdvözölte a jelenlévőket a nemzetiségi önkormányzat Elnök Asszonya, Sümeginé Schummer Anna is, aki bemutatta a Hajtóka énekkart, akik a régió szlovák népdalainak előadói. Mivel az elnök asszony a kórus tagja is, gyorsan letette a mikrofont és sietetve beállt a helyére. Együtt énekelték a huncut, vidám helyi szlovák népdalokat. Ezzel a vidám bevezetéssel a helyi énekkar megalapozta a rendezvény hangulatát, és a jelen lévők bátran csatlakoztak a közös énekléshez. Holler-Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat Elnök Asszonya is együtt énekelte az ismert szlovák dalokat.

Szabó Zsuzsa, a Dolina Egyesület Elnök Asszonya megköszönte a kedves szavakat és a dalos fogadtatást, és ugyancsak üdvözölte a jelenlévőket, valamint a Polgármester Urat, aki időközben már el is távozott. Üdvözölte Paulik Antalt, a Magyarországi Szlovákok legmagasabb képviseletének kabinet vezetőjét, valamint Király Katalint, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének Igazgató Asszonyát, aki ugyancsak tagja a szervezetnek. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Szabóné Tóth Katalint, az Országos Szlovák Önkormányzat tagját.

A rendezvény helyszínéről a tavalyi ülésen született döntés. A terem teljesen megtelt, 2/3 része a tagságnak aláírta a jelenléti ívet, mely szerint a 14 településről mindenki megérkezett, csak Csomád nem képviseltette magát, mert helyi rendezvényük volt ezen a napon. A jelenlévők először is jóváhagyták az írásos, magyar nyelvre lefordított programot. A vezetőség elosztotta egymás között a feladatokat, az Elnök Asszony a tavalyi év financiális és adminisztrációs kötelezettségeiről beszélt. Aszódi Csaba András, mint a kulturális ügyek felelőse, a kulturális tények tükrében beszámolt a tevékenységekről. Az Elnök Asszony megerősítette, hogy milyen nagy figyelmet érdemel a Csömöri Szlovák Önkormányzat Elnök Asszonya, Szabó Erzsébet, aki az internet legnagyobb megosztó felületén időről-időre jelzi a tagságnak az épp aktuális programokat, eseményeket, melyek a Dolina tagokat is érintik. Épp ezért érdemes őt rendszeresen tájékoztatni a különféle programokról. Aszódi Csaba András, a regionális egyesület alelnöke három programot emelet ki a 2017. évi rendezvények közül. A 2017. január 20-án, Pilisen megtartott közgyűlést, mely egy kiemelkedő találkozója volt a régió szlovák önkormányzatainak. Nagyon tanulságos és jól sikerült volt a Késmárki és Lőcsei zarándokút augusztus 5-én. A Dolina egyesülete öt autóbusszal indult útnak, hogy minden érdeklődőt elvihessenek. A zarándoklat hosszú volt, de nagyon nagy élményt nyújtott a Tátra alján fekvő két város. Mivel a pestvidéki szlovákság körülbelül ötven-ötven százalékban katolikus, illetve evangélikus hitvallású, így a rendezők igyekeztek e-szerint szervezni a zarándoklatot. A Márton napi tollfosztó bál november 11-én Csömörön került megrendezésre. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel ezt a rendezvényt másutt nem is lehetne lebonyolítani, mert nincs akkora helyszín, amely körülbelül ötszáz embert képes befogadni. Mivel a pestvidéki szlovákság ilyen nagy létszámú, ezért évente csupán egy-két alkalom adódik, amikor találkozhatnak egymással. Aszódi Csaba elmondta, hogy útközben Tárnokra, a Csömöri Polgármester Úr, Fábri István kereste őt telefonon, hogy felajánlja az idei évre is a Dolina tagság részére a lehetőséget, a tollfosztó bál megrendezésére. A Váci Püspök Úr is jelezte, hogy az idei évben is szerveznek zarándokutat.

A 2017. évi rendezvények beszámolói mellett a Dolina döntött a 2018. évi pénzügyekről, a tagdíjakról és az elkövetkezendő öt évre szóló, kilenc főből álló vezetőségi tagságról is. A háromfős vezetőségi tagságba a csomádi Boros Mária helyett a rákoskeresztúri Gácsi Évát választották.

Aszódi Csaba András, aki a nemzetiségi ügyek kurátoraként részt vesz különféle pályázati pénzek elbírálásában, elmondta, hogy a kapott pénzösszegek a megfelelő, illetve a kért programokra kerülnek felhasználásra. Elmondta, hogyan folynak ezek a tárgyalások, és a nemzetiségek hogyan kommunikálják a saját programjaik iránti érdeklődést. Hozzátette, hogy bizony említették neki, hogy a szlovák rendezvényeken sok esetben magyar nyelven folynak a programok, az énekek is magyarul szólalnak meg. Elismerem – sóhajtott –, hogy bizony elszégyelltem magamat a nevünkben.  Kellemetlenül érintett, még ha tudom is azt, hogy a kurátorok csupán méregettek, de végül is ez nem volt egy egyszerű kis tréfálkozás. Megtörténhet az is, hogy a minisztérium részéről eljönnek megnézni a rendezvényeket, egyfajta kontroll miatt, hogy valóban szlovák nyelven folynak a műsoraink, és valóban csak szlovák dalok hangzanak el a szlováknak hirdetett programokon. Ezért szeretném azt kérni, hogy szlovák nyelven történjen minden esemény a rendezvényeinken, mert előfordulhat, hogy nem kapjuk meg a pályázott összeget, – fejezte be beszámolóját.

Nemsokára elkezdődik a kampány, amikor a Nemzetiségi szószólókra lehet szavazatokat adni, és minden nemzetiség szeretné bejuttatni legalább a szószólóját a parlament nemzetiségi szekciójába. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy regisztráltassuk magunkat a nemzetiségek választási listáján. Paulik Antal nagyon aprólékosan, érthetően elmagyarázta, hogy nekünk, szlovákoknak is vannak olyan választóink, akik régen nem járultak a választási urnákhoz. Ezeket a választó polgárokat regisztrálni kellene, hogy ők is szavazhassanak a nemzetiségi listára. Nem mindegy ugyanis, hogy hányan szavaznak a mi szószólónkra, és az sem mindegy, hogy hány szavazója lesz a szlovákságnak. Ettől függ a támogatások mértéke.

 A Dolina megszavazta a 2018, évi nagy rendezvényeket, a novemberi tollfosztót és a zarándokutat.

(Erika Trenková)

 

                                              

 

Vissza